Zásnubný prsteň, symbol lásky a vernosti. A tak, ako je zvykom, že ním žiada muž o ruku svoju vyvolenú, taktiež je zaužívané, ako by mal snubný prstienok vyzerať. Krásne zlatý, najlepšie s pekným drahým kamienkom.

Trendy sa však posúvajú aj v tomto smere, preto už nie je žiadnou hanbou siahnuť i po inom, cenovo dostupnejšom kove a nechať si vysnívaný zásnubný prsteň urobiť presne na mieru.

Trošku z histórie zásnubných prsteňov

Prvá zmienka o čomsi, čo by pripomínalo zásnubný prsteň, sa datuje do starovekého Ríma a Egypta. V oboch vtedajších veľmociach sa ľudia obdarúvali zásnubným prsteňom, akurát, že jeho význam chápali odlišne, ako je tomu v súčasnosti.

Pre Rimanov bol zásnubný prsteň symbolom bohatstva a moci, pričom najčastejšie sa zhotovoval z bronzu a železa. V Egypte zasa tento prsteň symbolizoval nesmrteľnú lásku. V oboch krajinách sa prstene nosili na prstenníku, nakoľko ako Rimania, tak i Egypťania verili, že práve prstenníkom vedie žila, ktorá je priamo spojená so srdcom, a teda prstenník najlepšie symbolizuje lásku.

Zásnubný prsteň v podobe, ako ho vnímame dnes, a teda ako prísľub manželstva, zaviedol až pápež Mikuláš I., ktorý vydal dekrét o povinnosti spečatenia budúceho manželstva zásnubným prsteňom, respektíve oficiálnymi zásnubami. A iné, ako zlaté zásnubné prstene, prípustné neboli, z čoho jasne plynie, že až do začiatku 20. storočia boli výsadou bohatých šľachtických rodín.

Zásnubný prsteň po novom

Hoci šľachtici a s nimi i sociálna priepasť minulých storočí s nástupom 20. storočia pomaly, no isto upadali do zabudnutia, symbolika zásnub pretrvala. Rovnako tak aj predstava, že zásnubný prsteň musí byť drahý, najlepšie zo zlata. Pritom dnešná ponuka krásnych prsteňov, či už zo striebra alebo nehrdzavejúcej chirurgickej ocele, je doslova nekonečná. A čo si budeme hovoriť, pre mnohých mladých je to aj omnoho dostupnejšia možnosť, ako vyjadriť svoje city bez nutnosti zadĺžiť sa.